Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 315 (0.026 secs)
You searched for: creator:"Kuyper, Abraham, 1837-1920"
[1] 2 3 4 5 6 7     Next    Last
[texts]Zelfstandig gemeentewezen : inleidend woord bij de Stichting van den Bond van Antirevolutionaire gemeenteraadsleden - Kuyper, Abraham, 1837-1920

Keywords: Liberalism
Downloads: 215
[texts]Uit het woord : stichtelijke bijbelstudiën (Volume v.1) - Kuyper, Abraham, 1837-1920
Vol. 1-3 issued in 1st ser., not titled individually
Keywords: Bible
Downloads: 205
[texts]Eudokia : rede gehouden bij het 25-jarig jubileum van het Rotterdammer Gesticht Eudokia, op 21 Oct. 1915 - Kuyper, Abraham, 1837-1920

Keywords: Eudokia (Rotterdam)
Downloads: 132
[texts]Nabij God te zijn : meditatiën (Volume v.2) - Kuyper, Abraham, 1837-1920
Kuyper collection, c. 1: Acquired from George Puchinger, with his bookplate, 1999
Keywords: Devotional literature; Meditations; Christian life
Downloads: 202
[texts]Uit het Woord : stichtelijke bijbelstudien (Volume v.3) - Kuyper, Abraham, 1837-1920
Vols. 2- published by: J.H. Kruyt
Keywords: Bible; Bible
Downloads: 214
[texts]Nabij God te zijn : meditatiën (Volume v.1) - Kuyper, Abraham, 1837-1920

Keywords: Gereformeerde Kerken in Nederland; Sermons, Dutch; Meditations; Christian life
Downloads: 189
[texts]Tractaat van den Sabbath : historische dogmatische studie - Kuyper, Abraham, 1837-1920

Keywords: Sabbath
Downloads: 198
[texts]Dictaten dogmatiek : college-dictaat van een der studenten, niet in den handel (Volume v.2) - Kuyper, Abraham, 1837-1920
V. 1. Locus de Deo.--v. 2. Locus de Sacra Scriptura, creatione, creaturis.--v. 3. Locus de providentia, peccato, foedere, Christo.--v. 4. Locus de salute, ecclesia, sacramentis.--v. 5. Locus de magistratul, consummatione saeculi
Keywords: Theology, Doctrinal
Downloads: 174
[texts]Uit het diensthuis uitgeleid : rede te Leeuwarden, te Groningen en te Rotterdam gehouden - Kuyper, Abraham, 1837-1920

Keywords: Anti-revolutionaire Partij (Netherlands); Church and state
Downloads: 208
[texts]De hedendaagsche schriftcritiek in haar bedenkelijke strekking voor de gemeente des levenden Gods : rede bij het overdragen van het rectoraat der Vrije Universiteit gehouden den 20sten October 1881 - Kuyper, Abraham, 1837-1920
Includes bibliographical references
Keywords: Bible
Downloads: 194
[texts]Wij, Calvinisten : openingswoord ter Deputaten-Vergadering van 22 April 1909 - Kuyper, Abraham, 1837-1920

Keywords: Calvinism
Downloads: 214
[texts]Die Krisis in Südafrika - Kuyper, Abraham, 1837-1920
Original title: Het conflict gekomen
Keywords: South African War, 1899-1902
Downloads: 125
[texts]De positie van Nederland - Kuyper, Abraham, 1837-1920

Keywords: World War, 1914-1918; Eerste Wereldoorlog
Downloads: 139
[texts]Nadere verklaring - Kuyper, Abraham, 1837-1920

Keywords: Lehmann, Rudolf; Savornin Lohman, A. F. de (Alexander Frederik), 1837-1924; Kuyper, Abraham, 1837-1920; Nispen tot Sevenaer, C. M. O. van (Carel Marie Otto van); Liberalism
Downloads: 193
[texts]Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - Kuyper, Abraham, 1837-1920

Keywords: Kuyper, Abraham, 1837-1920
Downloads: 122
[texts]Het dreigend conflict. Memorie van de gevolmachtigde commissie uit den Amsterdamschen kerkeraad ter voorlichting der gemeente in zake de attesten - Kuyper, Abraham, 1837-1920

Downloads: 169
[texts]Het Calvinisme, oorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden. Een nederlandsche gedachte - Kuyper, Abraham, 1837-1920
"Aanteekeningen" include bibliographical material
Keywords: Calvinism
Downloads: 154
[texts]Het Calvinisme, oorsprong en waarborg onzer constitutineele vrijheden. Een nederlandsche gedachte - Kuyper, Abraham, 1837-1920
"Aanteekeningen" include bibliographical material
Keywords: Calvinism
Downloads: 215
[texts]Pro rege : of, Het koningschap van Christus (Volume 3) - Kuyper, Abraham, 1837-1920
Vol. 3 includes index
Keywords: Jesus Christ; Kingdom of God
Downloads: 272
[texts]Parlementaire redevoeringen (Volume v.1) - Kuyper, Abraham, 1837-1920
1. Kameradviezen.--2-4. Ministerieele redevoeringen
Keywords: Kuyper, Abraham, 1837-1920
Downloads: 233
[texts]Handenarbeid - Kuyper, Abraham, 1837-1920

Keywords: Christian democracy; Christian democracy; Netherlands
Downloads: 291
[texts]De Bartholomeusnacht - Kuyper, Abraham, 1837-1920
"Overgedrukt uit De Standaard."
Downloads: 142
[texts]Maranatha : rede ter inleiding van de deputaten-vergadering gehouden te Utrecht op 12 Mei 1891 - Kuyper, Abraham, 1837-1920

Downloads: 152
[texts]Souvereiniteit in eigen kring : rede ter inwijding van de vrije Universiteit den 20sten October 1880 gehouden in het koor der nieuwe kerk te Amsterdam - Kuyper, Abraham, 1837-1920
Acquired from George Puchinger, with his bookplate, 1999
Keywords: Providence and government of God
Downloads: 331
[texts]Bede om een dubbel "Corrigendum," aan A.W. Bronsveld - Kuyper, Abraham, 1837-1920
Includes bibliographical references
Keywords: Bronsveld, Andries Willem, 1839-1924
Downloads: 247
[texts]Tweeërlei vaderland : ter inleiding van de zevende jaarvergadering der Vrije Universiteit - Kuyper, Abraham, 1837-1920

Keywords: Kingdom of God; Church and the world
Downloads: 175
[texts]To be near unto God - Kuyper, Abraham, 1837-1920

Keywords: Meditations; Devotional literature; Christian life
Downloads: 336
[texts]Volharden bij het ideaal : openingswoord ter deputatenvergadering van April 1901 - Kuyper, Abraham, 1837-1920

Keywords: Anti-revolutionarie Partij; Church and state
Downloads: 162
[texts]Starrentritsen - Kuyper, Abraham, 1837-1920

Downloads: 189
[texts]Het vergrijp der zeventien ouderlingen - Kuyper, Abraham, 1837-1920

Downloads: 189
[texts]Het werk van den Heiligen Geest (Volume 3) - Kuyper, Abraham, 1837-1920
Eerste deel : Het werk van den Heiligen Geest voor de kerk in Haar Geheel.-- Tweede deel : Het werk van den Heiligen Geest in de enkele personen.-- Derde deel : Het werk van den Heiligen Geest in de enkele personen
Keywords: Holy Spirit
Downloads: 338
[texts]De werking van artikel 23 - Kuyper, Abraham, 1837-1920

Keywords: Gereformeerde Kerken in Nederland
Downloads: 173
[texts]Tractaat van de reformatie der kerken : aan de zonen der reformatie hier te lande op Luthers vierde eeuwfeest - Kuyper, Abraham, 1837-1920

Keywords: Luther, Martin, 1483-1546; Reformed Church
Downloads: 218
[texts]Antirevolutionaire staatkunde : met nadere toelichting op Ons program (Volume v.1) - Kuyper, Abraham, 1837-1920
Listed in: Kuyper-bibliografie / door J.C. Rullman, 1940, Deel 3, entry 213
Keywords: Anti-revolutionaire Partij (Netherlands); Political science
Downloads: 411
[texts]Calvinism : six Stone-lectures - Kuyper, Abraham, 1837-1920
SCF copy from the library of B. B. Warfield, and contains his notes on the translation of the lectures
Keywords: Calvinism
Downloads: 416
[texts]Een geloofsstuk - Kuyper, Abraham, 1837-1920
"Rede ter inleiding van de 32ste jaarvergadering der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag ... op 4 juli 1912."
Keywords: Vereniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag; Education, Higher
Downloads: 162
[texts]"Ons program" - Kuyper, Abraham, 1837-1920
Includes index
Keywords: Anti-revolutionaire Partij (Netherlands)
Downloads: 429
[texts]Honig uit den rotssteen : stichtelijke bijbelstudiën (Volume v.2) - Kuyper, Abraham, 1837-1920

Keywords: Bible; Bijbellezing
Downloads: 218
[texts]Nabij God te zijn : meditatiën (Volume v.2) - Kuyper, Abraham, 1837-1920

Keywords: Gereformeerde Kerken in Nederland; Sermons, Dutch; Meditations; Christian life
Downloads: 241
[texts]Het beroep op het volksgewetern : rede ter opening van de Algemeene vergadering der "vereeiging voor Christelijk Nationaal-Schoolonderwijs" - Kuyper, Abraham, 1837-1920

Keywords: Social ethics; Christian ethics
Downloads: 171
[texts]Ons huis : leerrede, gehouden den 18den Augustus 1873, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam - Kuyper, Abraham, 1837-1920
Acquired from George Puchinger, with his bookplate, 1999
Keywords: Sermons, Dutch
Downloads: 212
[texts]Bedoeld noch gezegd. Schrijven aan Dr. J.H. Gunning - Kuyper, Abraham, 1837-1920
Acquired from George Puchinger, with his bookplate, 1999
Keywords: Christen-democratie
Downloads: 167
[texts]Conservatisme en orthodoxie : Valsche en ware behoudzucht; afscheidsrede uitgesproken in de Domkerk te Utrecht, 31 Juli 1870 - Kuyper, Abraham, 1837-1920

Downloads: 149
[texts]De kerkelijke goederen - Kuyper, Abraham, 1837-1920

Downloads: 181
[texts]Parlementaire redevoeringen (Volume v.3) - Kuyper, Abraham, 1837-1920
1. Kameradviezen.--2-4. Ministerieele redevoeringen
Keywords: Kuyper, Abraham, 1837-1920
Downloads: 290
[texts]De meiboom in de kap : openingswoord ter deputaten-vergadering van 24 April 1913 - Kuyper, Abraham, 1837-1920

Keywords: Anti-revolutionaire Partij (Netherlands); Calvinism
Downloads: 214
[texts]The antithesis between symbolism and revelation : lecture delivered before the Historical Presbyterian Society in Philadelphia, Pa - Kuyper, Abraham, 1837-1920

Keywords: Symbolism; Revelation
Downloads: 355
[texts]Dictaten dogmatiek : college-dictaat van een der studenten, niet in den handel (Volume v.1) - Kuyper, Abraham, 1837-1920
V. 1. Locus de Deo.--v. 2. Locus de Sacra Scriptura, creatione, creaturis.--v. 3. Locus de providentia, peccato, foedere, Christo.--v. 4. Locus de salute, ecclesia, sacramentis.--v. 5. Locus de magistratul, consummatione saeculi
Keywords: Theology, Doctrinal
Downloads: 221
[texts]De vleeschwording des woords - Kuyper, Abraham, 1837-1920

Keywords: Incarnation
Downloads: 164
[texts]De crisis in Zuid-Afrika - Kuyper, Abraham, 1837-1920

Keywords: South African War, 1899-1902
Downloads: 299
[1] 2 3 4 5 6 7     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Refine your search:

Collection
Princeton
americana

File formats
MP3 files
Any audio file
Movie files
Images

Related collections

americana
Princeton

Related mediatypes

texts

Terms of Use (10 Mar 2001)